Welkom bij Huisartsenpraktijk Korte Geer


alle foto's oude toestel 045

Binnen huisartsenpraktijk Korte Geer zijn 3 praktijken gevestigd:

  • Praktijk van Marnix van der Leest

  • Praktijk van Janneke de Rooy

  • Praktijk van Gert van de Wetering 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvast voor in uw agenda. De data voor de jaarlijkse griepvaccinaties zijn bekend:
Dinsdag 30 oktober van 14.00 - 15.30 uur
Donderdag 8 november van 17.30 - 19.00 uur
De griepvaccinaties worden gegeven in de Gerefomeerde Kerk 'De Koningshof', De Blekerij 33.
Iedereen die in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt uiterlijk 13 oktober een persoonlijke 

uitnodiging. Wij verzoeken u de persoonlijke uitnodiging mee te nemen als u zich laat

vaccineren, omdat er een persoonlijke barcode aan deze uitnodiging is gebonden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In het kader van deze wet willen wij u erop attenderen dat mailcontact met onze praktijk inzichtelijk kan zijn voor alle medewerkers die binnen onze praktijk werkzaam zijn.
Tevens is het onze plicht u erop te wijzen dat er een kleine kans bestaat dat mailcontact onderschept kan worden. Bij het uitwisselen van medische gegevens via de mail bestaat er helaas de kans op datalekken. Mocht er een mailcontact ontstaan tussen u en onze praktijk betreft medische zaken, dan zullen wij u hiervoor waarschuwen en uw toestemming vragen om het mailcontact te continueren. Voor de meest veilige manier van elektronische communicatie kunt u het beste gebruik maken van ons patiëntenportaal. 
Meer informatie over het patiëntenportaal en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk kunt u terug vinden op deze website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Foto huisartsen en CFM

 Huisartsenpraktijk Korte Geer vindt ruimte! (zie nieuwsrubriek)


------------------------------------------------------------------------------------------------

Download nu de App voor afspraken

 afbeelding_uwzorgonlineapp

 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------