Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Korte Geer


Huisartsenpraktijk Korte Geer

Korte Geer 8
3833 VV LEUSDEN
Telefoon: 033-4948111
Fax: 033- 494 74 55
Receptenlijn: toets 2

E- mail: vragen@huisartskortegeer.nl

kortegeer.praktijkinfo.nl


Spreekuur

Openingstijden

De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 -17.00 uur.

Spreekuren

Een afspraak maken voor het spreekuur is  mogelijk door telefonisch contact op te nemen met de assistente, via de patiëntomgeving of "Uw Zorg Online" app. Als u denkt meer dan 15 minuten nodig te hebben voor de beantwoording van uw vragen, dan kunt u dit aangeven aan de assistente.

Uw huisarts is op de volgende dagen aanwezig:

     Maandag   Dinsdag     Woensdag Donderdag   Vrijdag     
M. van der Leest 17.30 ochtend  17.30    17.30
J. van der Valk    X    X  
J. de Rooy X   X tot 18.30  
M. van Berkel (waarneming J. de Rooy)   X

 oneven weken

 X X
G. van de Wetering     X X  X   X
M. van Berkel (waarneming G. vd Wetering)         X  

Avondspreekuur

Op verschillende momenten in de week zijn er ook spreekuren die vroeg in de avond worden gehouden. Als u daar gebruik van wenst te maken kunt u er naar vragen bij het maken van een afspraak.

Janneke de Rooy houdt iedere donderdag avondspreekuur tot 18.30 uur op afspraak. Marnix van der Leest houdt op maandag, woensdag en vrijdag spreekuur tot 17.30 uur. Gert van de Wetering houdt op meerdere momenten spreekuur tot en met 18.00 op afspraak. Informatie over welke dagen kunt u verkrijgen bij de assistente.

Telefonische bereikbaarheid

 

LET OP: HET KEUZEMENU IS VERANDERD PER 28 MEI 2018

 

Algemeen toegangsnummer

033 - 494 81 11

 U krijgt een keuzemenu:

  • Toets 7 voor levensbedreigende zaken.
  • Toets 1 voor de assistente.
  • Toets 2 voor de receptenlijn.
  • Toets 3 voor intercollegiaal overleg.

 

Telefonisch spreekuur

Voor telefonisch overleg kunt u 's morgens bellen naar telefoonnummer (033) 494 81 11. Als de assistente uw vragen niet kan beantwoorden zal zij regelen dat u wordt teruggebeld door uw huisarts. Meestal gebeurt dit tussen de middag.

Spoed

Toets 7 voor levensbedreigende zaken.

Huisbezoek

Visites kunt u 's morgens aanvragen via telefoonnummer (033) 4948111.
In het algemeen vragen wij u naar de praktijk te komen omdat daar betere onderzoeksmogelijkheden zijn dan thuis.

Recepten

Herhalingsrecepten

Via onze patiëntenomgeving of via "Uw Zorg online" app kunt u recepten herhalen.

Verder kunt u recepten herhalen door de receptenlijn te bellen via het algemene toegangsnummer 4948111. De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Ook in het weekend. De volgende gegevens worden gevraagd: 

1.        uw naam en geboortedatum;

2.        de naam van het medicijn, de sterkte en het gebruik;

3.        naar welke apotheek het recept gestuurd moet worden.                         

Deze gegevens kunt u ook op een briefje aan de balie van de praktijk afleveren of in de brievenbus buiten aan de muur deponeren. Herhaalrecepten aangevraagd voor 12.00 uur, staan de volgende dag na 16.00 uur klaar in uw apotheek. 

Voor Mediq Apotheek Tabaksteeg en Apotheek De Hamershof kunt u de herhaalrecepten na 2 werkdagen ophalen. 

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

LET OP: nieuw telefoonnummer Centrale Huisartsen Post Eemland!

Buiten de praktijkuren (avonduren na 17.00 uur, in de weekenden en feestdagen) kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via de Centrale Huisartsen Post Eemland. Uitsluitend voor spoedeisende zaken die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, telefoonnummer 085 - 773 11 00.

 

Apotheek

In Leusden zijn drie apotheken:

APOTHEEK DE TOLGAARDE
De Biezenkamp 150
telefoon 033 - 494 23 03                                    

fax: 033-4325472

email: bestellingen@apotheekdetolgaarde.nl

website: www.apotheekdetolgaarde.nl

 

APOTHEEK DE HAMERSHOF
De Brouwerij 14
telefoon 033 - 494 34 41                                        

fax: 033-4953151                                                                            

email: apotheekdehamershof@xs4all.nl  

website: www.apotheekdehamershof.nl

 

APOTHEEK TABAKSTEEG
Willem Alexanderhof 1
telefoon 033 - 433 32 81

fax: 033-4333283

email: info@apotheektabaksteeg.nl                                                                         

website: www.apotheektabaksteeg.nl