Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. In het kader van deze wet willen wij u erop attenderen dat mailcontact met onze praktijk inzichtelijk kan zijn voor alle medewerkers die binnen onze praktijk werkzaam zijn. Tevens is het onze plicht u erop te wijzen dat er een kleine kans bestaat dat mailcontact onderschept kan worden. Bij het uitwisselen van medische gegevens via de mail bestaat er helaas de kans op datalekken. Mocht er een mailcontact ontstaan tussen u en onze praktijk betreft medische zaken, dan zullen wij u hiervoor waarschuwen en uw toestemming vragen om het mailcontact te continueren.
Voor de meest veilige manier van elektronische communicatie kunt u het beste gebruik maken van ons patiëntenportaal. Meer informatie over het patiëntenportaal en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk kunt u terug vinden op deze website.


03-12-2018