Recepten

Herhalingsrecepten

Via onze patiëntenomgeving of via "Uw Zorg online" app kunt u recepten herhalen.

Verder kunt u recepten herhalen door de receptenlijn te bellen via het algemene toegangsnummer 4948111. De receptenlijn is 24 uur per dag bereikbaar. Ook in het weekend. De volgende gegevens worden gevraagd: 

1.        uw naam en geboortedatum;

2.        de naam van het medicijn, de sterkte en het gebruik;

3.        naar welke apotheek het recept gestuurd moet worden.                         

Deze gegevens kunt u ook op een briefje aan de balie van de praktijk afleveren of in de brievenbus buiten aan de muur deponeren. Herhaalrecepten aangevraagd voor 12.00 uur, staan de volgende dag na 16.00 uur klaar in uw apotheek. 

Voor Mediq Apotheek Tabaksteeg en Apotheek De Hamershof kunt u de herhaalrecepten na 2 werkdagen ophalen.