Zorginitiatieven

Onze grootste zorgverzekeraar, Agis/Achmea, heeft samen met zorgverleners gekeken hoe de toegang tot veelvoorkomende behandelingen verbeterd kan worden en gezocht naar manieren om nieuwe, betere behandelmethodes toe te passen.

Die samenwerking heeft een pakket verbeteringen opgeleverd in de vorm van zogeheten 'Zorginitiatieven'.
Te denken valt aan onder andere kosteloos een hartcoach voor patiënten met bepaalde hartaandoeningen, meting-op-afstand bij chronisch hartfalen, een zelfhulpcursus bij somberheidsklachten, snelle toegang tot een gehoorkundige of oogdeskundige, ondersteuning bij kanker door kankerconsultants -- en meer.

Uitgebreide informatie over alle aangeboden zorginitiatieven vindt u via onderstaande link.

banner Zorginitiatieven