POH-GGZ

De praktijkondersteuner GGZ, afgekort als poh-ggz, heeft de taak in de huisartsenpraktijk patiënten te begeleiden en te behandelen bij psychische problemen. Denk hierbij aan stemmingsproblemen en somberheid, angst- en paniek, problemen in relaties, werkproblemen en problemen die samenhangen met ouderdom. De poh-ggz is er voor jong en oud.

De hulp door de poh-ggz wordt geboden in de vorm van gesprekken gecombineerd met huiswerkopdrachten.(coachend/ondersteunend/CGT) Ook wordt gebruik gemaakt van interactieve e-health, hulp via het internet. U kunt zodoende thuis in uw eigen tempo werken aan de behandeling.
Mocht een verwijzing naar de psycholoog of psychiater geïndiceerd zijn dan neemt de poh-ggz hierover contact op met uw huisarts.

U kunt met vragen over de poh-ggz terecht bij uw huisarts. In de praktijk ligt ook een folder over het werk van de poh-ggz.

Dineke de BeerEva JanssenSarah RooijakkersFoto TjerkFoto GJ Postema

Dineke de Beer     Eva Janssen    Sarah Rooijackers    Tjerk Sijbesma     GJ Postema