Klachtenregeling

 
Patiëntenvoorlichting over klachtenopvang en -afhandeling

 

Heeft u een klacht over onze praktijk?

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na een contact met onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het Klachtenformulier te downloaden, in te vullen en te mailen naar vragen@huisartskortegeer.nl of u kunt uw klachtenformulier bij ons inleveren in de klachtenbus. Onze klachtencoördinator neemt uw klacht dan in behandeling. De huisarts of een andere medewerker kan u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht.Wij streven ernaar om uw klachten uiterlijk binnen 2 weken in behandeling te nemen en af te ronden.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is werkzaam bij Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Zie hiervoor ook onze Praktijkfolder Wkkgz.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist). Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

 

Contactgegevens
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN
T: 088- 0229100
info@skge.nl
www.skge.nl