Nieuwe patiënten

Tijdelijke 'patientenstop'

In verband met de grootte van onze praktijken en de daaruit voortvloeiende toename van werkzaamheden kunnen wij momenteel geen nieuwe patiënten aannemen. Een uitzondering hierop vormen patiënten die ivm huwelijk of samenwonen 1 huisarts wensen. Ook patiënten die in het verleden ingeschreven stonden en ivm verhuizing vertrokken zijn, maar weer naar Leusden terug zijn verhuisd, kunnen zich inschrijven indien zij dat wensen.

 

Op het moment dat één van de praktijken weer nieuwe patiënten aan kan nemen, maken wij dit kenbaar op onze website.

U kunt zich inschrijven bij één van onze praktijken wanneer u woonachtig bent in het gebied met de volgende postcode: 3816, 3830, 3831, 3832, 3833 en 3834. Dit is de afstand waar binnen onze praktijk kan garanderen om binnen de gewenste tijd aanwezig te zijn ten tijde van een spoedgeval.

 

Bij het ischrijven willen wij graag dat u het volgende regelt:

  • opzeggen bij uw oude huisarts
  • toestemming geven aan uw oude huisarts om uw medisch dossier over te dragen aan de Korte Geer
  • uw apotheek op het inschrijfformulier vermelden

Voor inschrijving kunt u het inschrijformulier van de Korte Geer gebruiken.

Wilt u het ingevulde inschrijfformulier printen en langs brengen? Graag dan ook een geldig legitimatiebewijs tonen!