Eerste Lijnszorg Leusden

Activiteiten

Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, ergotherapeuten, apothekers en andere professionals in Leusden en Achterveld zoals Larikslaan2, het Sportbedrijf, medisch specialisten uit het ziekenhuis en wijkverpleegkundigen werken nauw samen om goede zorg dichtbij mensen te bieden. De SEL is in 2016 opgericht en faciliteert de samenwerking en neemt initiatief voor vernieuwende programma’s op gebied van zorg en welzijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://eerstelijnszorgleusden.nl/